บริการเสริม

1. บริการถ่ายภาพ 5,000 (2-3 ชั่วโมง) 10,000 (5-7 ชั่วโมง)
2. บริการถ่ายคลิป รวมตัดต่อ 15,000-25,000 (2-3 ชั่วโมง) 30,000-50,000 (5-7 ชั่วโมง)
3. ถ่ายแบบ 20,000-30,000 บาท (สินค้า 1-2 รายการ) 100,000 - 200,000 บาท (สินค้าเป็นชุด)
4. เขียนบรรยายสินค้า หน้าละ 2,000-5,000 บาท
5. เขียนรีวิวสินค้า 8,000-20,000 บาท
6. บริการดูแลรักษาเว็บไซต์ และชื่อเว็บไซต์ ปีละ 3,000 บาท
7. บริการดูแลรักษาเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูล และชื่อเว็บไซต์ ปีละ 5,000-60,000 บาท
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2000 d108.com. All rights reserved
Hosting by 9cisco.com
Web design by d108.com