เราให้บริการสร้าง Brand อย่างยั่งยืน ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ Platform Marketing 5.0 เปิดตลาดใหม่ ขายเฟรนไชส์ ขายต่างประเทศ
 
 
 
 
Marketing 5.0 คือ อะไร
Marketing 5.0 คือการใช้แอพพลิเคชั่นมือถือ IOS, Android, Windows ระดับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ ในการให้บริการลูกค้าเป้าหมาย หาโหลดง่าย ใช้สะดวก คุณสมบัติครบที่ควรมี เริ่มต้นฟรี รองรับฺBig Data และ ผู้ใช้พร้อมกันจำนวนมาก (Con Current Users) สามารถเชื่อมระบบ ERP พื้นฐาน เช่น Stock และระบบขนส่งได้ รวมถึงระบบ CRM และ AI
Mobile Application หรือ แอพพลิเคชั่น บนมือถือ IOS, Android ระดับพื้นฐานไม่มีฐานข้อมูลOn Cloud ยังไม่จัดว่าเป็น Platform
 
William J. Stanton ได้กล่าวไว้ว่า "การตลาด หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด ที่สามารถส่งผลกระทบระหว่างกันได้
 
เรามารู้จัก Marketing 1.0 - 4.0 ก่อน ในมุมมองของเรา d108.com
การตลาด 
1.0 เราเริ่มที่ ตลาดที่เป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการ การตลาด 
2.0 เริ่มมีการโฆษณา Brand ทำให้เกิดลูกค้าใหม่ และกระตุ้นลูกค้าเก่าซื้อเพิ่ม​ ซื้อซ้ำ
3.0 เริ่มสร้างBrand บนพื้นฐานการวิจัย วิเคราะห์ กำหนด Position ของสินค้าว่าอยู่ตรงไหนการตลาด
4.0 Social Media เริ่มเข้ามาเกิดช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า​ Google Facebook LINE Instagram YouTube และอื่นๆ
 
product-driven marketing (1.0) คือ การตลาด โดยใช้สินค้า เป็นศูนย์กลาง
customer-centric marketing (2.0)
human-centric marketing
Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2000 d108.com. All rights reserved
Hosting by cisco2u.com
Web design by d108.com