รับบริหารทีมขายสินค้า และบริการ พร้อมทำการตลาดสนับสนุนให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย
1. ระยะเวลาทำยอดขายตามเป้าหมาย 1 ปี
2. เป้าหมายขั้นต่ำ 10,000,000 บาท รวมทีมงานขาย Admin งบโฆษณา งานที่ปรึกษาทั้งหมดแล้ว
3. ถ้าทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย คิดโบนัสทีมขายอีก 10% ของยอดขายที่ทำได้ รวมเป็น 20%
4. ลูกค้าต้องเซนต์สัญญาห้ามจ้างงานหรือเกี่ยวข้องกับการจ้างงานทีมงานทั้งหมดของบริษัทฯเป็นระยะเวลา 5ปี
5. ธุรกิจยุคใหม่ ใช้ Specialist out source เน้นเป้าหมายและทีมงานมืออาชีพแทนการจ้างพนักงานมาฝึกหัดแล้วก็ออก
6. ฟรี ระบบ CRM สำหรับลูกค้า Package 30ล้านบาทต่อปี ขึ้นไป

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2000 d108.com. All rights reserved
Hosting by cisco2u.com
Web design by d108.com